marți, martie 03, 2009

INSTALARE SI UTILIZARE ARISTON

Dezambalare si nivelare

1. Dezambalaţi maşina de spãlat.

Verificaţi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat.


2. Îndepãrtaţi şuruburile de fixare a cuvei (3 bucãţi) - a se vedea fig. alãturatã – şi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:


3. Introduceţi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguţa cu accesorii a maşinii).


4. Aceste piese trebuie pãstrate şi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului.

Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Nivelare
1. Instalaţi maşina pe o suprafaţã planã şi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobila sau altceva.
2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaţi neregularitaţile, deşurubând sau
înşurubând piciorusele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie
sã depãseascã 2o de grade. O nivelare precisã conferã stabilitate maşinii şi evitã vibraţii, zgomote sau deplasãri pe durata funcţionarii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaţi piciorusele astfel încât sã menþineţi sub maşinã de spãlat un spaţiu suficient pentru ventilare.

Legãturi hidraulice şi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã!

Înainte de conectare, lãsaţi apa sã curgã pentru a se limpezi.

1. Întroduceţi garnitura A (din punguţa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã şi
înşurubaţi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã):
2. Conectaţi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înşurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreaptã.


3. Fiţi atenţi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaţi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat! Nu utilizaţi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maşina de spãlat.Conectarea furtunului de evacuare.
Conectţi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaşi diametru cu furtunul original şi nu trebuie sã depãşeascã 150 cm.Legaturã electricã
Înainte de a introduce ştecherul în prizã de curent, asiguraţi-vã cã:
• Priza sã fie cu împãmântare şi conform prevederilor legale
• Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maşinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”
• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »
• Priza sã fie compatibilã cu ştecherul maşinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiţi priza.

Maşina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaţiul este protejat
de un acoperiş, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi şi furtuni.

Nu funcţioneazã la temperaturi mai mici de 16 grade C.
Dupã instalarea maşinii, priza de curent trebuie sã fie uşor accesibilã;
Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple;
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat;
Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaţi.

Niciun comentariu: