joi, octombrie 01, 2009

Scoaterea si curatarea filtrului la masinile de spalat Whirlpool

Tot mai multe persoane se intereseaza de pozitionarea filtrului masinii de spalat in vederea curatarii lui. Infundarea acestuia cu scame si resturi ale rufelor spalate duce la o functionare defectuasa a masinii de spalat sau chiar la oprirea ei. De aceea am decis sa va spunem astazi cum sa curatati acest filtru si sa exemplificam grafic pozitionarea acestuia in masina de spalat.

Informatiile sunt extrase din manualele de folosire ale masinilor de spalat Whirlpool


1. Opriti masina de spalat si evacuati apa (vezi paragraful urmãtor Evacuarea apei reziduale).


2. Deschideti capacul filtrului pentru impuritãti cu ajutorul unei monede.


3. Puneti o tavã sau un recipient sub capac.


4. Rotiti usor filtrul în sensul invers acelor de ceasornic fãrã a-l desuruba complet (folosirea unui cleste pentru a manevra dispozitivul de prindere a filtrului face însurubarea mai usoarã).


5. Asteptati pânã se scurge toatã apa în afarã.


6. Acum desfaceti complet filtrul si scoateti-l.


7. Curãtati filtrul de orice corpuri strãine.


8. Asigurati-vã cã rotorul pompei se miscã liber.


9. Introduceti filtrul si însurubati-l la loc în sensul acelor de ceasornic pânã la blocarea pe pozitie.


10. Turnati 1/2 litru de apã în sertarul detergentului si controlati ca apa sã nu se scurgã pe lângã filtru.


11. Închideti capacul.


Controlati filtrul cel putin de douã sau trei ori pe an si curãtati-l dacã este necesar.


Controlati filtrul dacã aparatul nu evacueazã apa în mod corect sau dacã nu reuseste sã efectueze ciclurile de centrifugare.


Scoateti filtrul dacã pompa este blocatã de vreun obiect (nasturi, monede, ace de sigurantã etc.)


IMPORTANT: Asigurati-vã cã apa a avut timp sã se rãceascã înainte de a evacua apa din aparat.

Niciun comentariu: