vineri, ianuarie 30, 2009

Alegerea programului de spalare la masina de spalat (LAVAMAT) L 47330

Rotiţi selectorul de programe la programul de spălare dorit în funcţie de natura şi gradul de murdărie a rufelor (a se vedea Tabelul cu programe).
LED-ul butonului PORNIRE/PAUZĂ clipeşte roşu.
Simbolurile corespunzătoare etapelor care alcătuiesc programul sunt afişate, precum şi
durata programului selectat.


Poziţia OPRIRE decuplează maşina de spălat de la sursa de alimentare (dacă aceasta este alimentată în toate celelalte poziţii). Acest selector de programe poate fi rotit la dreapta sau la stânga.

Dacă selectorul de programe este rotit când maşina de spălat efectuează un ciclu de spălare, codul de eroare „Err” apare pe fereastra de afişare şi butonul PORNIRE/PAUZĂ clipeşte galben pentru câteva secunde. Astfel programul se derulează fără a ţine cont de noua poziţie a selectorului. Pentru a rezolva problema, readuceţi selectorul în poziţia iniţială. Reducerea apare din nou în fereastra de afişare.

Alegerea temperaturii

Apăsaţi pe butonul TEMP.°C până când temperatura dorită este afişată (temperaturile disponibile pentru programe sunt indicate în Tabelul cu programe). Simbolul corespunde cu o spălare cu apă rece.

Alegerea vitezei de centrifugare

Apăsaţi pe butonul T/MIN până când viteza de centrifugare dorită este afişată. Puteţi
alege de asemenea FĂRĂ CENTRIFUGARE*, OPRIRE CUVĂ PLINĂ * sau SILENTIOS NOAPTE PLUS *.

Vitezele maxime sunt:pentru Albe Colorate, Igienă, 40-60 Mixte şi Economic: 1300 rotaţii/min,
pentru Blugi, Sintetice, Călcat facil plus, Delicate, Vâscoză, Lână plus, Lenjerie, Mătase, Sport, 20 min. şi Intensiv: 1200 rotaţii/min, pentru bluze: 800 rotaţii/min.
La finalizarea programului, dacă aţi selecţionat opţiunea OPRIRE CUVĂ PLINĂ sau SILENŢIOS NOAPTE PLUS , trebuie ă selecţionaţi un program CENTRIFUGARE sau EVACUARE pentru a termina ciclul.


FĂRĂ CENTRIFUGARE
Corespunde cu o viteză de centrifugare de „0”. Ultima apă de clătire va fi scursă la sfârşitul programului dar rufele nu vor fi centrifugate.

OPRIRE CUVĂ PLINĂ
Apa de la ultima clătire nu este evacuată la sfârşitul programului selectat pentru a evita
şifonarea rufelor.

SILENŢIOS NOAPTE PLUS
Apa de la ultima clătire nu este evacuată la sfârşitul programului selectat. centrifugarea
finală este anulată. Programul se derulează într-un mod foarte silenţios, astfel puteţi
efectua o spălare pe timpul nopţii. Ciclul este mai lung şi are nevoie de mai multă apă.

Alegerea opţiunilor
Opţiunile pot fi adăugate la un program de spălare selectat în prealabil. Apăsaţi pe butonul OPŢIUNE. Simbolurile opţiunilor sunt afişate în fereastra de afişare.
1. Apăsaţi pe butonul OPŢIUNE până când simbolul dorit clipeşte.
2. Apăsaţi pe butonul OK. Simbolul nu mai clipeşte. O inie neagră apare pe simbol.

Pentru a dezactiva o opţiune, procedaţi în acelaşi mod.

Prespălare
Prespălare la aproximativ 30°C înainte de ciclul de spălare principal care se derulează
după aceea automat.

Pătat
Pentru rufele foarte murdare sau pătate. O soluţie de scos petele poate fi turnată în
compartimentul de prespălare din caseta pentru detergenţi.

Sensibil
Acţiune de clătire intensificată printr-un ciclu de clătire suplimentar, în acelaşi timp cu o
mişcare redusă a tamburului (protecţia ţesăturilor). Ideal în caz de spălări frecvente, de
exemplu, în caz de sensibilitate mare a pielii (incompatibilă cu opţiunea Clătire plus).


Clătire plus
Această opţiune permite adăugarea unuia sau mai multor cicluri de clătire la programele Bumbac, Sintetice şi Delicate (incompatibil cu opţiunea Sensibil).

• Ocazional:
Opţiunea este activă pentru programul unic selectat, dacă aceasta este aleasă cu butonul OPŢIUNE.

• Permanent: Apăsaţi pe butoanele T/MIN şi OK până la confirmare prin simbolul din
fereastra de afişare. Opţiunea este activă permanent chiar dacă decuplaţi maşina de la sursa de alimentare. Pentru a dezactiva modul permanent, repetaţi aceiaşi operaţiune.
Aveţi în acelaşi timp posibilitatea de a anula această opţiune doar pentru un program:
1. Apăsaţi pe butonul OPŢIUNE până când simbolul clipeşte.
2. Apăsaţi pe butonul OK. Linia neagră de pe simbol a dispărut. Opţiunea este dezactivată.
3. La ciclul următor, opţiunea va fi din nou activată.

Nu vor fi afişate decât opţiunile care pot fi combinate la programul ales în prealabil.

Alegerea unei începeri amânate
Această opţiune permite amânarea începerii unui program de spălare cu 30, 60, 90 de minute, între 2 şi 20 de ore. Apăsaţi o dată sau de mai multe ori de butonul PORNIRE AMÂNATĂ până când fereastra de afişare indică ora când doriţi ca programul să înceapă (0’ înseamnă o pornire imediată).
Puteţi modifica sau anula pornirea amânată în orice moment, înainte de a apăsa pe butonul PORNIRE/PAUZĂ apăsând din nou pe butonul PORNIRE AMÂNATĂ. Dacă aţi apăsat deja pe butonul PORNIRE/PAUZĂ şi dacă doriţi să modificaţi sau să anulaţi pornirea amânată, procedaţi după cum urmează:
• • Pentru a anula pornirea amânată şi pentru a efectua o pornire imediată a ciclului, apăsaţi pe PORNIRE/PAUZĂ apoi pe PORNIRE AMÂNATĂ. Apăsaţi pe PORNIRE/PAUZĂ pentru a iniţia ciclul.
• • Pentru a modifica întârzierea începerii amânate, trebuie să treceţi prin
poziţia OPRIRE şi să reprogramaţi ciclul.

Citeste mai mult despre Masina de spalat cu incacarcare verticala Aeg L 47330

Niciun comentariu: