luni, martie 23, 2009

Panoul de control la masinile Arston ARXD 109, 129 si149

Vom incerca in materialul care urmeaza sa vedem cum arata panoul de comanda al acestor modele din gama Ariston si care sunt functiile ce se pot seta de aici. Informatiile care vor fi prezentate aici se aplica urmatoarelor modele:


MAŞINILOR DE SPÃLAT RUFE
ARISTON

ARXXD 149 (EU)ARSD 109 (modelul din poza)

In figura urmatoare se pot vedea toate componentele panoului de control de la Display si pana la compartimentul de detergent.

Display-ul
Display-ul este un instrument util pentru programarea maşinii dvs. ce va furnizeazã informaţii importante. Primele 2 rânduri, A şi B va indica programul de spãlare selectat, faza de spãlare în curs şi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului.
Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã, durata rezidualã pânã la initerea programului
selectat.
Rândul D indicã valoarea maximã a turaţiei de stoarcere pe care maşina o poate efectua în baza
programului stabilit; dacã programul nu prevede stoarcere, acest rând nu va conþine nici un mesaj.
Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maşina o poate efectua în baza programului stabilit; dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii, acest rând nu va
conţine niciun mesaj.
Indicatoarele F corespund funcþiilor şi se aprind în momentul în care funcţia selectatã este
compatibilã cu programul stabilit.

Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenţi şi aditivi .

Tasta Pornire/Oprire : apãsaţi uşor tasta pentru a porni/opri maşina. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent, de culoare verde indica funcþionarea maşinii. Pentru a opri maşina pe durata spãlãrii, este necesar sã ţineţi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec.; o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. Oprirea maşinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuşi.

Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea Tabelul de Programe”).
Tasta MEMO: Ţineţi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului şi a personalizãrilor
preferate. Pentru setarea ciclului precedent memorat, apãsaţi tasta MEMO.

Taste Funcţii: apãsaţi tasta pentru a selecta funcţia doritã. Pe display se va aprinde indicatorul aferent.
Tasta Stoarcere : apãsaţi pentru a reduce/exclude turaţia de stoarcere; valoarea va fi indicatã pe display.
Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii; valoarea va fi
indicatã pe display.
Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control, ţineţi ãpãsatã tasta circa
2 sec. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor, mai ales dacã, în casa se aflã copii.
Pentru dezactivarea panoului de control, ţineţi apãsatã tasta circã 2 sec.
Tasta Pornire Întârziatã : apãsaţi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului
prestabilit; întârzierea este indicatã pe display.

Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã
intermitent, lent, apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare. O datã iniţiat programul, indicatorul lumineazã fix. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii, apãsaþi din nou tasta;
indicatorul va lumina cu o luminã portocalie. Dacã simbolul nu este luminat, puteţi deschide uşa. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt, apãsaţi din nou tasta.

Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins, uşa maşinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale; pentru a preveni daunele, aşteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uşa maşinii.
N.B: Dacã funcţia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã, hubloul nu se poate deschide; pentru a-l
deschide, setaţi maşina pe pauzã, apãsând tasta START/PAUZÃ.!

La prima punere în funcţiune, maşina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra
automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii.
Pentru a alege limba doritã, apãsaţi tastele TEMPERATURÃ şi STOARCERE; pentru confirmarea alegerii, apãsaţi tasta BLOCARE TASTE.
Dacã doriţi sã selectaţi o altã limbã, apãsaţi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde, pe scurt, repetaţi operaţiile indicate
anterior.

Niciun comentariu: