joi, iunie 25, 2009

PROGRAM DE SPÃLARE LA MASINA DE SPALAT WHIRLPOOL

PROGRAM DE SPÃLARE LA MASINA DE SPALAT WHIRLPOOL
Informatii utile si sfaturi pentru folosirea masinii de spalat:

Selectarea programului:
1.Conectati aparatul.
2.Deschideti robinetul de alimentare cu apã.
3. Rãsuciti butonul Selector de programe pânã la programul dorit.
4. În functie de, rãsuciti butonul Selector de temperaturã pânã la temperatura doritã.
5. În functie de model, rãsuciti butonul Selector vitezã de centrifugare pânã la viteza de
centrifugare doritã.
6.Selectati opþiunile suplimentare, dacã doriti, apãsând pe butonul corespunzãtor.
Apãsând din nou pe acelasi buton optiunea selectatã poate fi dezactivatã.
7. Asigurati-vã cã usa este bine închisã. Apãsati butonul “Pornit/Oprit”.
Indicatorul luminos se va aprinde (dacã existã - în funcþie de model).
Închiderea usii
Usa se blocheazã automat la pornirea programului si pânã la terminarea acestuia.
Dacã selectorul de programe este mutat pe poziþia “Stop” sau dacã alimentarea electricã a fost
întreruptã este necesar circa 1 minut pentru ca usa sã poatã fi deschisã.
În cazul unei întreruperi a alimentãrii cu curent electric, nu deschideþi usa, pentru cã din aparat
se poate scurge apã fierbinte.
Terminarea programului
Butonul selector de programe este pe pozitia de oprire.
1. Apãsati butonul “Pornit/Oprit”. Lumina indicatorului se stinge.
2. Anulati optiunile speciale apãsând pe butoanele corespunzãtoare.
3. Închideti robinetul de alimentare cu apã.
4. Asteptati pentru deblocarea usii (circa un minut).
5.Deschideþi usa si descãrcati masina.
N.B. Nu închideti complet usa ci lãsati-o întredeschisã pentru a permite uscarea tamburului.
Schimbarea programului
1. Apãsaþi butonul “Pornit/Oprit”. Lumina indicatorului se stinge.
2.Selectati noul program.
3. Apãsati butonul “Pornit/Oprit”. Noul program va reporni.
Pentru acest program nu adãugati nici un alt detergent.
Schimbarea opþiunilor
Optiunile pot fi selectate sau deselectate fãrã sã stingeþi aparatul.
Întreruperea programului sau pauze
Pentru a întrerupe programul în curs pe o anumitã perioadã de timp si pentru continuarea
ulterioarã a acestuia:
1. Apãsati butonul “Pornit/Oprit”.
2.Dupã pauza doritã apãsati butonul “Pornit/Oprit” încã o datã.
Anularea programului
Dacã programul în curs trebuie sã fie terminat anticipat sau anulat, apa trebuie sã fie pompatã
afarã înainte ca usa sã poatã fi deschisã:
1. Apãsati butonul “Pornit/Oprit” pentru a stinge aparatul.
2. Rãsuciti butonul selector de programe pe poziþia “Evacuare”.
3. Apãsati butonul “Pornit/Oprit” pentru a porni programul “Evacuare”.

Niciun comentariu: